Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Кафедра математичних методів в економіці

Контактна інформація
Склад кафедри
Студентам

Кафедра математичних методів в економіці Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна  існує з вересня 2008 року. Кафедра спеціалізується у таких галузях як: вища математика; теорія ймовірностей та математична статистика; інформатика і комп'ютерні технології.

У професійно-кадровому складі кафедри ефективно поєднані фахівці, які мають фундаментальну математичну підготовку, високу кваліфікацію в області економіко-математичного моделювання, інформаційних технологій і програмування, що допомагає  студентам формувати широкий комплекс знань і навичок.

Кафедру очолює Когут Євгеній Олександрович доцент, кандидат фізико-математичних наук, член Вченої ради економічного факультету. Загальний стаж науково-педагогічної роботи 45 років. На кафедрі математичних методів в економіці працює доцентом з 2012 року. Протягом науково-педагогічної діяльності на кафедрі математичних методів в економіці доцент Когут Є.О. веде наукову роботу в галузі розв’язання складних економіко-математичних оптимізаційних задач та викладає навчальну дисципліну «Вища математика» для студентів 1 курсу економічного факультету.

            Науково-педагогічний та навчально-допоміжний склад кафедри у кількості 15 робітників. Серед них:  доктор наук, професор Янцевич А.А.; кандидати наук –  Назиров З.Ф., Когут Є.О., Дячек О.Ю., Мельникова О.П., Фарафонова Н.К.; доценти – Дьячкова О.В., Масленникова О.В.; старші викладачі –  Жолткевич Н.А., Кожанова О.К., Пирогова І.Є., Пирогова С.Є.; викладачі – Дейнека М.О., Сазонова О.С., Сировацький О.М., Фарафонова А.К.; старший лаборант  – Дейнека М.О. та інженер I категорії – Косарева С.Д.

Кафедра здійснює підготовку студентів на високу професійному рівні, що відповідає вимогам освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Співробітники кафедри активно беруть участь у розвитку заочної (дистанційної) форми навчання. За час існування кафедри було створено 10 дистанційних курсів, з таких дисциплін як «Вища математика», «Інформатика», «Візуалізація бізнес-процесів», «Комп’ютерний аналіз даних», «Інфографіка» та інш.

На сьогодні науково педагогічні працівники кафедри забезпечують учбовий процес на економічному факультеті, на факультеті міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу. Серед навчальних дисциплін, які читають викладачі кафедри, головне місце займають дисципліни з циклу фундаментальних і професійно орієнтованих економічних дисциплін, серед яких:

«Вища математика»,

«Теорія ймовірностей та математична статистика»,

«Інформатика»,

«Візуалізація бізнес-процесів»,

«Комп’ютерний аналіз даних»;

«Ділова графіка».

На кафедрі активно ведеться наукова робота та наукові дослідження за напрямами: математичне моделювання, прогнозування соціально-економічних процесів, моделювання фінансової діяльності підприємств, банків, фінансових інститутів, економіко-математичне моделювання випадкових процесів. За десять років існування кафедри, викладачами було опубліковано понад 100 наукових праць у науково фахових виданнях України та наукових виданнях України,  що включені до  міжнародних наукометричних виданнях, видано близько 10 навчально-методичних видань та 2 навчальних посібника.

Кафедра математичних методів в економіці підтримує активні зв'язки з провідними вузами України, науковими установами, підприємствами і організаціями. Співробітництво проводиться за багатьма напрямами: участь у міжнародних та всеукраїнських  конференціях і семінарах, обмін науково-педагогічним досвідом, стажування викладачів, участь у міжнародних проектах.

 


         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна