Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Кафедра математичних методів в економіці

Контактна інформація
Склад кафедри
Студентам

Кафедру математичних методів в економіці Інституту економіки та міжнародних відносин Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна  було створено 1 вересня 2008 року.

Кафедра спеціалізується у таких галузях як: вища математика; теорія ймовірностей та математична статистика; інформатика і комп'ютерні технології.

У професійно-кадровому складі кафедри ефективно поєднані фахівці, які мають фундаментальну математичну підготовку, високу кваліфікацію в області економіко-математичного моделювання, інформаційних технологій і програмування, що допомагає  студентам формувати широкий комплекс знань і навичок.

Кафедру очолює Когут Євгеній Олександрович доцент, кандидат фізико-математичних наук, член Вченої ради економічного факультету.

У 1970 році закінчив Харківський державний університет ім. М. Горького. Йому була присвоєна кваліфікація математик, викладач математики. У 1985 році захистив кандидатську дисертацію, а у 1991 році йому було присуджено вчене звання доцента.

Загальний стаж науково-педагогічної роботи 45 років. З 1995–2009 рік працював заступником директора Центру міжнародної освіти ХНУ імені В.Н. Каразіна. За роки роботи в університеті викладав на таких факультетах як механіко-математичний, фізичний,  хімічний, біологічний, геолого-географічний та інші.

На кафедрі математичних методів в економіці працює доцентом з 2012 року. Протягом науково-педагогічної діяльності на кафедрі математичних методів в економіці Когут Є.О. веде наукову роботу в галузі розв’язання складних економіко-математичних оптимізаційних задач. Когут Є.О. викладає навчальну дисципліну «Вища математика» для студентів 1 курсу економічного факультету.

            Сьогодні на кафедрі плідно трудяться науково-педагогічні працівники та навчально-допоміжний персонал у кількості 17 чоловік. Серед них:  доктор наук, професор Янцевич А.А.; кандидати наук –  Назиров З.Ф., Когут Є.О., Мельникова О.П., Фарафонова Н.К., Дячек О.Ю.; доценти – Дьячкова О.В., Єфімова А.М., Масленникова О.В.; старші викладачі –  Жолткевич Н.А., Кожанова О.К., Пирогова І.Є., Пирогова С.Є.; викладачі – Дейнека М.О., Сазонова О.С., Сировацький О.М., Фарафонова А.К.; старший лаборант  – Дейнека М.О. та інженер I категорії – Косарева С.Д.

Кафедра здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр. А також активно бере участь у розвитку заочної (дистанційної) форма навчання.

На сьогодні науково педагогічні працівники кафедри забезпечують учбовий процес на економічному та психологічному факультетах, на факультеті міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу. Серед учбових дисциплін, які читають викладачі кафедри, головне місце займають дисципліни з циклу фундаментальних і професійно орієнтованих економічних дисциплін, серед яких: «Математика для економістів», «Вища математика», «Фінансова математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Інформатика», «Інформаційні системи та технології», «Сучасні інформаційні системи та технології»,  «Візуалізація бізнес-процесів».

На кафедрі ведуться наукові дослідження за напрямами: фінансова математика, математичне моделювання, прогнозування соціально-економічних процесів, моделювання фінансової діяльності підприємств, банків, фінансових інститутів, економіко-математичне моделювання випадкових процесів.

Кафедра підтримує активні зв'язки з провідними вузами України, науковими установами, підприємствами і організаціями. Співробітництво проводиться за багатьма напрямами: участь у конференціях і семінарах, обмін науково-педагогічним досвідом, стажування викладачів, участь у міжнародних проектах.

 


         
         
       
  Анонси
 
 
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна