Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Заочне (дистанційне) навчання

     Про дистанційне навчання 
 


Економічний факультет та Центр електронного навчання Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна пропонують студентам заочну форму навчання із застосуванням дистанційних навчальних технологій освітньо - кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр за спеціальностями та напрямами підготовки:
 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

6.030503   Міжнародна економіка Кафедра міжнародної економіки та світового господарства
6.030507   Маркетинг Кафедра маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
6.030508   Фінанси і кредитКафедра фінансів та кредиту
6.030509   Облік і аудит Кафедра статистики, обліку та аудиту
6.030601   Менеджмент (Менеджменторганізацій) Кафедра економіки та менеджменту
6.030601   Менеджмент  (Менеджментзовнішньоекономічної діяльності) 
Кафедра маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

7.03050301   Міжнародна економіка Кафедра міжнародної економіки та світового господарства
7.03050601   Прикладна статистика Кафедра статистики, обліку та аудиту
7.03050701   Маркетинг Кафедра маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
7.03050801   Фінанси і кредит Кафедра фінансів та кредиту
7.03050802   Банківська справа Кафедра фінансів та кредиту
7.03050901   Облік і аудит Кафедра статистики, обліку та аудиту
7.03060101   Менеджмент організацій і адміністрування Кафедра економіки та менеджменту

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»

8.03050301   Міжнародна економіка Кафедра міжнародної економіки та світового господарства
8.03050601   Прикладна статистика Кафедра статистики, обліку та аудиту
8.03050701   Маркетинг Кафедра маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
8.03050801   Фінанси і кредит Кафедра фінансів та кредиту
8.03050802   Банківська справа Кафедра фінансів та кредиту
8.03050901   Облік і аудит Кафедра статистики, обліку та аудиту
8.03060101   Менеджмент організацій і адміністрування Кафедра економіки та менеджменту
8.03060104   Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 
Кафедра маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
8.18010018   Адміністративний менеджмент Кафедра економіки та менеджменту
8.18010024   Прикладна економіка Кафедра економічної кібернетики та прикладної економіки
8.18010014   Управління фінансово-економічною безпекою Кафедра фінансів та кредиту

 

Після закінчення навчання випускник отримує диплом Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна державного зразка.

Навчання студентів відбувається на освітньому сайті Центра електронного навчання з використанням апробованої і широко розповсюдженої системи управління навчанням Moodle.

 

       Особливості навчання:
 
 • Кожен студент має свій навчальний розклад і онлайн-заліковку.
 • Теоретичний матеріал вивчається за допомогою електронних навчальних курсів, підручників, аудіо-, відео-лекцій.
 • Освоєння практичного матеріалу здійснюватися за допомогою віртуальних лабораторних робіт, практичних занять, диспутів і семінарів в режимі відео конференцій, отримання консультацій у педагогів засобами комунікаційних інтернет-технологій.
 • Студент має можливість спілкуватися з викладачами, отримувати необхідні консультації в режимі off-line та on-line.
 • Навчання передбачає розгалужену систему індивідуальних занять студента з викладачем.
 • Перевірка знань здійснюється як у формі електронного тестування, так і у формі звичайних іспитів і заліків, які будуть проходити не частіше 1-2 разів на навчальний рік.

 

      Переваги заочної форми навчання із застосуванням дистанційних освітніх технологій:
 
 •  відкриває нові можливості для отримання фундаментальних знань і професійних навичок в одному з найпрестижніших вищих навчальних закладів Україні — Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна;
 • якість навчання забезпечується кращими професорсько-викладацькими кадрами університету;
 • після закінчення навчання студент отримує диплом Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна державного зразка;
 • незалежність від Вашого місця перебування, можливість навчання з будь-якого місця України та закордону;
 • незалежність від часу протягом доби, можливість навчатися без відриву від виробництва;
 • можливість одержувати знання людям з обмеженими можливостями за станом здоров'я або за сімейними обставинами.

 

 Електронне дистанційне навчання
 Харківському національному університеті імені В.
 Н. Каразіна
допоможе Вам стати конкурентноздатним фахівцем.


      Про центр електронного навчання 
 

Центр електронного навчання створений у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна для реалізації освітніх програм дистанційної освіти (довузівської, вищої, післядипломної) та втілення сучасних технологій навчання.

Центр здійснює підготовку фахівців всіх рівнів кваліфікації з використанням електронних дистанційних форм навчання на основі стандарту дистанційного інтерактивного навчання SCORM.

 

      Нормативні документи з технологій дистанційного навчання у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна
 
   
Наказ та Положення про дистанційне навчання № 466 від 25.04.2013 р.
Положення про електронне (дистанційне) навчання в ХНУ імені В. Н. Каразіна
Положення про Центр дистанційногонавчання в ХНУ імені В. Н. Каразіна
Вимоги до структури дистанційного курсу
Рішення Вченої ради Університету від 26.05.2014 р. "Про роботу факультетів з організації дистанційного навчання"
Розпорядження № 0501-02 Про впорядкування роботи Центру ЕН
Положення про визнання інформаційних веб-ресурсів системи електронного (дистанційного) навчання в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна та їх окремих елементів як навчально-методичних праць та здійснення їх експертизи
 


         
         
       
  Анонси
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна