Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Склад

 

 Завідувач кафедри
 
 
Задорожний Григорій Васильович 
    

ПосадаЗавідувач кафедри міжнародної економіки та світового господарства, доктор економічних наук,
професор, академік Академії філософії господарства, академік Міжнародної кадрової академії.

Наукові інтереси:  Методологія дослідження господарських процесів.

Академік Академії філософії господарства Міжнародної кадрової академії.   
Головний редактор наукового журналу «Соціальна економіка»,
головний редактор Вісника ХНУ імені В.Н. Каразіна (серія економічна).
Автор понад 260 наукових публікацій, у тому числі 21 наукової монографії.
«Відмінник освіти України» (2005 р.).
Нагороджений медаллю «За внесок в економічну науку»
Нобелівський економічний конгрес (2012 р.) Благодійний фонд «Планета Альфреда Нобеля».

Дисципліни, що викладає: постнекласична економічна наука, інтелектуальна власність,

глобалістика, економічна глобалізація.

Наукові інтереси: методологія людино мірної науки глобалістика, онтологія, свідомість і внутрішній духовний світ людини.

 Адреса електронної пошти: i.business@karazin.ua

 

     

Ядро педагогічного колективу кафедри складають:

 Професорсько-викладацький склад
 
 
     
Беренда Сергій Васильович  

 

    

Посада:  Кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства.

Наукові інтереси: європейська економічна інтеграція, міжнародна логістика, митне регулювання.

Дисципліни, що викладає: транснаціональні корпорації, управління ЗЕД, європейська економічна та валютна інтеграція, логістика.

Адреса електронної пошти: s.berenda@karazin.ua

Додаткова інформація: google scholar, linkedin

 

   

 

Галуцьких Наталія Андріївна

 

 

 

 

Посада:  доцент, кандидат економічних наук кафедри міжнародної економіки та світового господарства

Наукові інтереси: облік, аналіз та аудит ЗЕД в Україні та зарубіжних країнах, фінансовий аналіз на підприємствах у т.ч. закордонних, оподаткування в Україні та закордоном.

Дисципліни, що викладає: податки у зарубіжних країнах, облік міжнародних операцій.

Адреса електронної пошти: n.galuckih@karazin.ua


 

   

 

 Дідочук Ірина Леонідівна    

 

Посада: Старший викладач кафедри міжнародної економіки та світового господарства

Наукові інтереси: міжнародний маркетинг, національна економіка, інституційна обумовленість зміни форм структури суспільного багатства.

Дисципліни, що викладає: мікроекономіка глобалізації, управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства, міжнародні стратегії економічного розвитку, макроекономіка світогосподарських процесів.

Адреса електронної пошти: didorchuk.irina@gmail.com

 

 
   

 

Дуна Наталія Геннадіївна    

 

Посада: Кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства

Наукові інтереси: міжнародне інвестування, лідерство, корпоративні фінанси. 

Наукові інтереси: інноваційні фактори соціально-економічного розвитку країни. Дисципліни, що викладає: міжнародна економіка, міжнародна економічна діяльність України, управління персоналом.

Адреса електронної пошти: n.duna@karazin.ua

 

   

 

Задорожна Ольга Григорівна    

 

Посада: Кандидат економічних наук. Доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства.

Наукові інтереси: соціальна економіка, людський розвиток, сучасні соціально-економічні ассиметрії світового господарства.

Дисципліни, що викладає: політекономія та ринкова економіка, національна економіка та неодирижизм, макроекономіка, трансперсональна психологія та мотиваційний менеджмент.

Адреса електронної пошти: o.zadorozhna@karazin.ua

     
Кім Тетяна Іванівна  

 

  Посада: Кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства

Наукові інтереси: людський потенціал і національна конкурентоспроможність, людська діяльність і зайнятість населення: міжнародний досвід, міжнародна міграція населення. Дисципліни, що викладає: регіональна економіка, економіка зарубіжних країн, міжнародна економіка.

Адреса електронної пошти: tetjana.kim@gmail.com


     
Ковтун Тамара Дмитрівна    
 

Наукове звання, посада: Старший викладач кафедри міжнародної економіки та світового господарства

Наукові інтереси: міжнародна економіка, регіональна економічна інтеграція, Європейська економічна інтеграція.

Дисципліни, що викладає: міжнародна економіка, міжнародний маркетинг, управління змінами.

Адреса електронної пошти: tkovtun@karazin.ua

 

 
   

 

Кошкарьова Єлизавета Леонідівна    
 

Посада: Старший викладач кафедри міжнародної економіки та світового господарства

Наукові інтереси: міжнародні торгівельні відносини, моделювання світо-господарських процесів, фінансовий та інвестиційний аналіз.

Дисципліни, що викладає: міжнародний економічний аналіз (практичні заняття), міжнародна торгівля товарами та послугами, корпоративні фінанси (практичні заняття), комплексна фахова практика з міжнародного бізнесу.

Адреса електронної пошти: e.koshkareva@karazin.ua

 

 
   

 

Халіна Ольга Валеріївна
   
   

Посада: Кандидат економічних наук. Доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства.

Наукові інтереси: фінансова глобалізація, економічний зміст владних відносин у сучасному господарстві, стратегії розвитку національних економічних систем, що враховують ціннісні складові.

Дисципліни, що викладає : фінансова економіка; доктрини національних господарських стратегій в глобальній економіці; фінанси і влада у МЕВ.

Адреса електронної пошти: olga.khalina@karazin.ua

   

 

Шуба Олена Артурівна    
 

Посада: Доцент, кандидат  географічних наук кафедри міжнародної економіки та світового господарства

Наукові інтереси: міжнародні фінанси.

Дисципліни, що викладає: міжнародні фінанси, корпоративні фінанси, міжнародна економіка, міжнародне валютне регулювання.

Адреса електронної пошти: e.shuba@karazin.ua


 

 Учбово-допоміжний персонал

 
Ігнатьєва Анна Ігорівна  

 

  

Інженер І категорії

 

                                                                                                                                                                                                     
     
Кошкарьова Єлизавета Леонідівна    

 

 

Аспіранти і докторанти  

 
 


         
         
       
  Анонси
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна