Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Склад

Кафедру міжнародної економіки та світового господарства очолює доктор економічних наук, професор Задорожний Григорій Васильович.

    Ядро педагогічного колективу кафедри складають:

 • доктор економічних наук, професор Компанієць Вікторія Віталіївна
 • кандидати економічних наук, доценти Беренда Сергій Васильович, Дуна Наталія Геннадіївна, Галуцьких Наталія Андріївна, Задорожна Ольга Григорівна, Єщенко Євгенія Олегівна, Кім Тетяна Іванівна, Халіна Ольга Валеріївна, Шуба Олена Артурівна
 • старші викладачі Дідорчук Ірина Леонідівна, Ковтун Тамара Дмитрівна, Кошкарьова Єлизавета Леонідівна, Мехович Артем Сергійович
 • організаційно-методичне забезпечення роботи кафедри здійснюють провідний інженер Ігнатьєва Ганна Ігорівна та лаборант  Кухарь Еліна Ігорівна
 Завідувач кафедри
 
 
Задорожний Григорій Васильович 
    

ПосадаЗавідувач кафедри міжнародної економіки та світового господарства, доктор економічних наук,
професор.

Наукові інтереси:  Методологія дослідження господарських процесів.

Академік Академії філософії господарства Міжнародної кадрової академії.   
Головний редактор наукового журналу «Соціальна економіка»,
головний редактор Вісника ХНУ імені В.Н. Каразіна (серія економічна).
Автор понад 260 наукових публікацій, у тому числі 21 наукової монографії.
«Відмінник освіти України» (2005 р.).
Нагороджений медаллю «За внесок в економічну науку»
Нобелівський економічний конгрес (2012 р.) Благодійний фонд «Планета Альфреда Нобеля».

 

     

 

 Професорсько-викладацький склад
 
 
     
Беренда Сергій Васильович  

 

    

Посада:  Кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства.

Наукові інтереси: європейська економічна інтеграція,  міжнародна логістика, митне регулювання, транснаціоналізація сучасної економіки.

Навчальні курси, що викладаються:

 •    Логістика
 •    Управління ЗЕД підприємства
 •    Міжнародний менеджмент
 •    Інформаційно-комп’ютерний тренінг
 •    ТНК

Перелік навчальних курсів з анотаціями

   

 

Галуцьких Наталія Андріївна

 

 

 

 Посада:  Доцент, кандидат економічних наук кафедри міжнародної економіки та світового господарства

Наукові інтереси:  

облік, аналіз та аудит ЗЕД в Україні та зарубіжних країнах, фінансовий аналіз на підприємствах у т.ч. закордонних, оподаткування в Україні та закордоном.

Навчальні курси, що викладаються:

 • Міжнародний аудит
 • Облік ЗЕД
 • Облік у зарубіжних країнах
 • Податки в зарубіжних країнах
 • Міжнародний економічний аналіз

Перелік навчальних курсів з анотаціями

   

 

 Дідочук Ірина Леонідівна    

 

Посада: Старший викладач кафедри міжнародної економіки та світового господарства

Наукові інтереси: особливості формування конкурентних переваг економічних суб’єктів національної економіки України, сукупне суспільне багатство: зміна структури і форм в умовах переходу до ринкової економіки

Навчальні курси, що викладаються:

 • Університетська освіта
 • Національна економіка
 • Комплексна фахова практика з міжнародного бізнесу
 • Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
 • Міжнародні стратегії економічного розвитку
Перелік навчальних курсів з анотаціями
   

 

Дуна Наталія Геннадіївна    

 

Посада: Кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства

Наукові інтереси: міжнародне інвестування, лідерство, корпоративні фінанси. 

Навчальні курси

 •  Міжнародна економіка,
 •  Міжнародна економічна діяльність України
 •  Лідерство та корпоративний розвиток
 •  Крос-культурний менеджмент та управління бізнес-комунікаціями
 •  Міжнародна інвестиційна діяльність

Перелік навчальних курсів з анотаціями

   

 

Єщенко Євгенія Олегівна    
   

Посада: Викладач кафедри міжнародної економіки та світового господарства

Наукові інтереси:  мережеві спільноти в глобальному господарстві, інформаційно -комунікаційні технології в економіці, міжнародний маркетинг.

Навчальні курси, що викладаються:

1. Міжнародний маркетинг

     
Кім Тетяна Іванівна  

 

  Посада: Кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства

 Наукові інтереси :

 • за напрямком «міжнародна економіка»:  міжнародна торгівля, міжнародна трудова міграція, міжнародна науково-технологічна та освітня співпраця;
 • за напрямками «регіональна економіка» та «економіка зарубіжних країн»: трудовий потенціал країн та регіонів світу, науково-дослідницький та освітній потенціал країн та регіонів світу, конкурентоспроможність національних економік, розвиток людського потенціалу світу.
 • за напрямком «менеджмент персоналу»: національний та зарубіжний досвід регулювання соціально-трудових відносин, сучасні моделі трудової самореалізації особистості.

Навчальні курси, що викладаються:

 • Регіональна економіка
 • Міжнародна економіка
 • Менеджмент персоналу (управління персоналом)
 • Інституційні основи регулювання світової економіки
 • Управління розвитком міжнародних регіональних систем
 • Економіка зарубіжних країн

Перелік навчальних курсів з анотаціями

     
Ковтун Тамара Дмитрівна    
 

Наукове звання, посада: Старший викладач кафедри міжнародної економіки та світового господарства

Наукові інтереси: економічний розвиток Європейського союзу, зони євро, управління змінами.

Навчальні курси, що викладаються:

 • Міжнародна економіка
 • Управління змінами.

1.Управління змінами

Мета: формування системи теоретичних знань і практичних навичок в області прийняття управлінських рішень та управління змінами на різних етапах життєвого циклу організації.

Перелік навчальних курсів з анотаціями
   

 

Кошкарьова Єлизавета Леонідівна    
 

Посада: Старший викладач кафедри міжнародної економіки та світового господарства

Наукові інтереси: математичне моделювання світо господарських процесів, фінансовий аналіз на підприємствах у т.ч. закордонних, охорона праці.

Навчальні курси, що викладаються:

 • Основи охорони праці
 • Охорона праці в галузі
 • Моделювання міжнародних економічних відносин 
 • Інформаційно - комп’ютерний  тренінг 
Перелік навчальних курсів з анотаціями
   

 

Мехович Артем Сергійович
   
   

Посада: Старший викладач кафедри міжнародної економіки та світового господарства

Наукові інтересиміжнародний туризм, особливості регіонального розвитку господаорських систем.

Навчальні курси, що викладаються:

 1.Регіональна економіка

   

 

Шуба Олена Артурівна    
 

Посада: Доцент, кандидат  географічних наук кафедри міжнародної економіки та світового господарства

 

Наукові інтереси:  фінансова міжнародні валютно-кредитні відносини, корпоративне управління. 

Навчальні курси, що викладаються:

 • 1.Міжнародні фінанси
 • 2.Корпоративні фінанси
 • 3.Валютні операції
 • 4.Основи корпоративного управління
 • 5.Міжнародна економіка

 

 

 Учбово-допоміжний персонал

 
Ігнатьєва Анна Ігорівна  

 

  

Інженер І категорії

Стаж роботи - з 2004 року

                                                                                                                                                                                                     
     
Кошкарьова Єлизавета Леонідівна    

 

 

Аспіранти і докторанти  

 

 

 


   Анонси
 
 
 

 Навчально-наукова психологічна служба  Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна надає супорвід всім учасникам навчально-виховного процесу 

детальніше
» » » Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна