Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Куратори академічних груп

 

Куратори академічних груп та розклад кураторських часів по кафедрі маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності на весняний семестр 2016-17 навч. року

 

Куратори

Групи

Кураторські часи

1

Ляшевська В.І.

ЕД-11

Четвер 13.15-14.00

ауд.3-5

2

Мозгова Г.В.

ЕР-11

Четвер 13.15-14.00

ауд.3-5

3

Євтушенко В.А.

ЕВ-11

 П’ятниця  13.25-14.10

ауд.3-12

4

Дячек В.В.

ЕР-21,22

П`ятниця 9.00 – 9.55

ауд.3-5

5

Мангушев Д.В.

ЕВ-21,22

Четвер 13.25-14.10

ауд.4-13

6

Болотна О.В.

ЕР-31,32

Вівторок 13.25-14.10

ауд.3-5

7

Заіка О.В.

ЕВ-31,32

Понеділок 10.55-11.40

ауд.3-8

8

Лісений Є.В.

ЕР-41,42,43

Середа15.15-16.00

ауд.3-5

9

Рахман М.С.

ЕВ-41,42

П`ятниця 13.25-14.10

ауд.3-5

10

Євтушенко Г.В.

ЕР-51, ЕРсп-51

 

П`ятниця 18.35-19.20

ауд. 3-5

11

Шуба Т.П.

ЕВ-51

Понеділок 8.50-9.35

ауд.3-5

 

Права та обов’язки кураторів кафедри ММЗЕД

 Права та обов’язки кураторів академічних груп затверджені наказом ректора ХНУ імені В.Н. Каразіна від 10.11.2005р. № 0501-1/172

1.      Головними завданнями кураторів студентських академічних груп є надання студентам допомоги в навчанні, науковій роботі, громадській діяльності, сприяння розвитку студентського самоврядування, виховання у студентів патріотизму, розвиток їх творчих здібностей та формування організаторських навичок.

2.   Функціональні обов'язки куратора академічної студентської групи

2.1.    Інформаційні:

ознайомлення студентів групи з історією, структурою, діяльністю і перспективами розвитку університету та факультету;

інформування про особливості організації навчально-виховного процесу в університеті і на факультеті;

ознайомлення з організацією роботи ЦНБ;

інформування студентів про рішення вчених рад університету та факультету, ректорату, наказів ректора та розпоряджень декана, що стосуються студентства.

2.2.    Навчально-організаційні:

ознайомлення студентів з нормативно-методичними матеріалами, що регламентують організацію навчального;

контроль за реалізацією студентами навчального плану: відвідування занять, дотримання термінів складання модулів, заліків, іспитів, контроль успішності;

сприяння участі студентів групи в наукових конференціях і семінарах, олімпіадах і конкурсах студентських робіт.

2.3. Організаційно-виховні:

сприяння участі студентів групи в університетських заходах: конкурсах, фестивалях, концертах тощо;

проведення виховної роботи у студентських гуртожитках; забезпечення необхідних контактів з батьками студентів академічної групи, інформування їх про успіхи та труднощі навчання студентів.

3.      Куратор академічної групи має право:

подавати пропозиції деканові факультету щодо заохочення студента за успіхи в навчанні, науково-дослідній та громадській роботі;

клопотати щодо поселення студента у гуртожиток.

 

Звіти про роботу кураторів за результатами навчального року заслуховуються на засіданнях кафедр.


 


         
         
       
  Анонси
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна