Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Склад кафедри

   Завідувач кафедри

 
Дорошенко Ганна Олександрівна

  

Посада: професор

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор
Навчальні курси: Менеджмент інноваційного розвитку сучасних економічних систем,  Міжнародні розрахунки і валютні операції, Фінансовий аналіз, 
Імітаційна практика «Менеджмент у бізнесі», Корпоративне управління

 Наукові інтереси: Оптимізація структури капіталу, стан і перспективи банківської системи України.
Контакти: поштова адреса: 61057,
місто Харків, вул. Мироносицька, 1, кімн .3-2
1

номер контактного телефону:  (057) 707-52-29
адреса корпоративної електронної пошти: doroshenko@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar 

   Професорсько-викладацький склад
 

     
Бабич Дмитро Володимирович
 

Посада: професор
Науковий ступінь, вчене звання: 
доктор економічних наук, професор
Навчальні курси:
 Е-бізнес та адміністрування,  Управління економічною безпекою , Вступ до фаху.
Наукові інтереси:
 Дослідження систем державного регулювання економіки, оцінювання ефективності функціонування систем державного регулювання економіки, управління та забезпечення економічної безпеки держави.
Контакти:
  61057, місто Харків, вул. Мироносицька, 1, кімн .3-6
номер контактного телефону  (057) 707-52-29
адреса корпоративної електронної пошти babych@karazin.ua

     
Бабич Світлана Миколаївна 
  Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
Навчальні курси: 
Економіка суб’єктів господарювання, Імітаційна практика, Ринок праці і соціальне партнерство, Імітаційна практика «Менеджмент у бізнесі»

Наукові інтереси: Забезпечення ефективного функціонування організацій; оцінка сучасного ринку праці, умови його ефективного функціонування.
Контакти:   61057, місто Харків, вул. Мироносицька, 1, кімн .3-6
номер контактного телефону  (057) 707-52-29
адреса корпоративної електронної пошти:  
babych@karazin.ua 

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar, ORCIDResearchGate
     
Заднєпровська Ганна Ігорівна
 

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук
Навчальні курси:
 Фандрайзинг, Місцеве самоврядування, Державне управління економікою, Бізнес-процеси підприємства, Правознавство 

Наукові інтереси: Інвестиційна складова інноваційного розвитку підприємств машинобудування, управління інноваційним потенціалом підприємств Харкова та Харківської області в умовах економіки знань. 

Контакти: вул.Мироносицька, буд. 1, кімн. 3-22;  тел. (057) 707 5229;
email: anna_zadneprovskaya@ukr.net    
Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних 
Google Scholar 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=C-rOAooAAAAJ&hl=ru 

     
Крикун Ольга Олександрівна
 

Посада: доцент
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
Навчальні курси: 
Тайм-менеджмент, Управління якістю; Контролінг та бюджетування, Бізнес-стратегії. Керівник виробничої практики за освітніми програмами «Менеджмент організацій» та «Менеджмент бізнес-процесів» першого бакалаврського рівня вищої освіти

Наукові інтереси: впровадження системи контролінгу та бюджетування в господарській діяльності підприємства; оцінка результативності системи управління якістю на підприємствах різних видів діяльності; управління інноваційними процесами організації.

Контакти:поштова адреса (індекс, місто, вулиця, будинок):
61057, місто Харків, вул. Мироносицька, 1, кімн. 3-2
8

номер контактного телефону:  (057) 707-52-29
адреса корпоративної електронної пошти:  krikun@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar, ORCID, ResearchGate

     
Матросова Людмила Миколаївна
   

Посада: професор
Науковий ступінь, вчене звання:
 доктор економічних наук, професор
Навчальні курси:
 Консультаційний інжиніринг, Виробничий менеджмент, Європейська інтеграція, Управління проектами і програмами

Наукові інтереси: фінанси, фінансовий менеджмент

Контакти:  61057, місто Харків, вул. Мироносицька, 1, кімн .3-22
номер контактного телефону  (057) 707-52-29
адреса корпоративної електронної пошти ludochka.prof53@gmail.com
 

 
Монохонова Анна Михайлівна 
 

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Навчальні курси: Історія публічного управління, Історія та актуальні концепції менеджменту
Наукові інтереси: Економічна історія, історія менеджменту

Контакти: 
61057, місто Харків, вул. Мироносицька, 1, кімн. 3-22

номер контактного телефону:  (057) 707-52-29
адреса корпоративної електронної пошти: ekomanagement@karazin.ua

     
Нескородєв Семен Миколайович
 

Посада: доцент
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
Навчальні курси: Конфліктологія, 
Менеджмент банкрутства, Інформаційні системи і технології та електронне урядування, Інформаційні системи і технології в управлінні
Наукові інтереси: Аналіз макроекономічної динаміки, антикризове управління, менеджмент.
 
Контакти: 61057, місто Харків, вул. Мироносицька, 1, кімн. 3-22

номер контактного телефону  (057) 707-52-29
адреса корпоративної електронної пошти  ekomanagement@karazin.ua

 
Новіченко Юлія Анатоліївна
 

Посада: викладач

Науковий ступінь, вчене звання:

Навчальні курси: Історія та актуальні концепції менеджменту.

Наукові інтереси: Управління сталим розвитком банківської системи.

Контакти: поштова адреса: 61057,

місто Харків, вул. Мироносицька, 1, кімн. 3-22

номер контактного телефону:  (057) 707-52-29
адреса корпоративної електронної пошти: 
9julialav9@gmail.com

     

Пєнська Ірина Олександрівна

   

Посада: доцент
Науковий ступінь, вчене звання:
 кандидат економічних наук, доцент
Навчальні курси:
 Операційний менеджмент, Державна служба

Наукові інтереси: державні фінанси, застосування стратегічного менеджменту на великих промислових підприємствах

Контакти:  61057, місто Харків, вул. Мироносицька, 1, кімн .3-22
номер контактного телефону  (057) 707-52-29
адреса корпоративної електронної пошти penskayairyna@ukr.net
 

     
Прокопенко Валерія Юріївна
   

Посада: професор

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор
Навчальні курси: Управління ризиками у менеджменті, Креативний менеджмент
, Адміністративний менеджмент, Аналіз та оптимізація бізнес-процесів, Комунікації в публічному управлінні, Управління територіальним розвитком
Наукові інтереси: Ринок фінансових послуг, фінансово-кредитні інструменти на ринку нерухомості, креативний менеджмент
Контакти: поштова адреса: 61057,
місто Харків, вул. Мироносицька, 1, кімн. 3-22

номер контактного телефону:  (057) 707-52-29
адреса корпоративної електронної пошти:  Prokopenko_valeriia
@ukr.net

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=9fi7gToAAAAJ&hl=ru
     
     
Пуртов Володимир Федорович
  Посада: доцент
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
Навчальні курси:  Менеджмент
Наукові інтереси: Сучасні організації господарського комплексу України, різних форм власності і галузевої приналежності.
Контакти:
вул. Мироносицька, буд. 1, кімн. 3-27;  
тел. (057) 707 5516;
e-mail: ec1933@karazin.ua
     
Самофалова Тетяна Олександрівна
 

Посада: доцент
Науковий ступінь, вчене звання: 
кандидат наук з державного управління, доцент
Навчальні курси: 
Управління складовими національного багатства, Публічне адміністрування, Теорія та історія публічного управління. Керівник виробничої практики за спеціальність «Публічне управління та адміністрування»

Наукові інтереси:  управління людськими ресурсами, публічне адміністрування, публічна політика
Контакти:
 вул. Мироносицька, буд. 1, кімн. 3-22;  
тел. (057) 707 5229;
e-mail:  tanysamova@gmail.com

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar  

     
Сичова Вікторія Вікторівна
   

Посада: професор

Науковий ступінь, вчене звання: доктор наук з державного управління, професор
Навчальні курси: Управління соціальним та гуманітарним  розвитком,   Публічна політика.
Наукові інтереси: методологія взаємодії інституту політичної опозиції та державного управління, місцеве самоврядування, управління, соціальним та гуманітарним  розвитком територіальної громади, гендерна політика.
Контакти: поштова адреса: 61057,
місто Харків, вул. Мироносицька, 1, кімн.
3-22

номер контактного телефону:  (057) 707-52-29
адреса корпоративної електронної пошти: 
vvs2679@ukr.net

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

     
Сукрушева Ганна Олегівна 
   

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Навчальні курси: Антикризовий менеджмент, Логістика, Прогнозування та соціально-економічне планування.

Наукові інтереси: формування антикризової стратегії підприємства, формування програм соціально-економічного розвитку країни.

Контакти: поштова адреса: 61057,
місто Харків, вул. Мироносицька, 1, кімн. 3-6

номер контактного телефону:  (057) 707-52-29
адреса корпоративної електронної пошти: 
annasukrusheva@gmail.com

     
Тернова Ірина Анатоліївна
 

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
Навчальні курси:
 Прийняття управлінських рішень, Регіональна економіка, Імітаційна практика «Менеджмент у бізнесі», Крос-культурний менеджмент
Наукові інтереси: Прийняття управлінських рішень; соціально-економічний розвиток територій; регіональна економічна політика та інтеграційні процеси в економіці.
Контакти: вул. Мироносицька, буд. 1, кімн. 3-6;  
тел. (057) 707 5229;
e-mail: ternova76@ukr.net

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar, ORCID, ResearchGate

 


     
Тешева Лариса Василівна
   

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Навчальні курси: , Бізнес-комунікації,  Управління людським розвитком

Наукові інтереси:Управління людським розвитком, фондовий ринок та фондові цінності, антикризове управління підприємством.

Контакти: поштова адреса: 61057,

місто Харків, вул. Мироносицька, 1, кімн. 3-22

номер контактного телефону:  (057) 707-52-29
адреса корпоративної електронної пошти: 
larisakhneu@gmail.com  

     
Штучний Володимир Григорович
  

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Навчальні курси: Ціноутворення,
Стратегічне управління

Наукові інтереси: Проблеми державного регулювання та формування цін і тарифів.
Контакти: вул. Мироносицька, буд. 1, кімн. 3-28;  тел. (057) 707 5229; e-mail: 
 ekomanagement@karazin.ua

     
   Учбово-допоміжний склад
 
     
Кречко Людмила Вікторівна
   

Посада: інженер І категорії

Контакти: поштова адреса: 61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 1, кімн. 3-22

номер контактного телефону:  (057) 707-52-29
адреса корпоративної електронної пошти: 
ekomanagement@karazin.ua
     
Суворова Ольга Олександрівна

 

Посада: старший лаборант

Контакти: поштова адреса: 61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 1, кімн. 3-22

номер контактного телефону:  (057) 707-52-29
адреса корпоративної електронної пошти: ekomanagement@karazin.ua

     

    Аспіранти

 

 

 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна