Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Склад кафедри

   Завідувач кафедри

 
Дорошенко Ганна Олександрівна

  

Посада: професор

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор
Навчальні курси: Менеджмент інноваційного розвитку сучасних економічних систем,  Міжнародні розрахунки і валютні операції, Фінансовий аналіз, Організація підприємницької діяльності.
Наукові інтереси: Оптимізація структури капіталу, стан і перспективи банківської системи України.
Контакти: поштова адреса: 61057,
місто Харків, вул. Мироносицька, 1, кімн .3-28

номер контактного телефону:  (057) 707-52-29
адреса корпоративної електронної пошти: doroshenko@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar 

   Професорсько-викладацький склад
 

     
Бабич Дмитро Володимирович
 

Посада: професор
Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор
Навчальні курси: Регулювання економічних систем, Управління економічною безпекою,Антикризовий менеджмент, Вступ до фаху.
Наукові інтереси: Дослідження систем державного регулювання економіки, оцінювання ефективності функціонування систем державного регулювання економіки, управління та забезпечення економічної безпеки держави.
Контакти:  61057, місто Харків, вул. Мироносицька, 1, кімн .3-6
номер контактного телефону  (057) 707-52-29
адреса корпоративної електронної пошти babych@karazin.ua

     
Бабич Світлана Миколаївна 
  Посада: доцент
Науковий ступінь, 
вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
Навчальні курси: Економіка підприємства, Економіка праці та соціально-трудові відносини, Економіка та фінанси підприємства. 
Наукові інтереси: Забезпечення ефективного функціонування організацій; оцінка сучасного ринку праці, умови його ефективного функціонування.
Контакти: 

поштова адреса:

 61057, місто Харків, вул. Мироносицька, 1, кімн .3-6
номер контактного телефону  (057) 707-52-29
адреса корпоративної електронної пошти:  babych@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar 
ORCID
ResearchGate

     
Демидова Олександра Семенівна
 

Посада: доцент
Науковий ступінь, 
вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
Навчальні курси: Історія економіки та економічної думки
Наукові інтереси: Проблеми підприємництва малого та середнього бізнесу.
Контакти: поштова адреса (індекс, місто, вулиця, будинок): 61057, місто Харків, вул. Мироносицька, 1, кімн. 3-6; e-mail: kafedraekomen_univer@mail.ru

номер контактного телефону  (057) 707-52-29
адреса корпоративної електронної пошти  ekomanagement@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar 

     
Заднєпровська Ганна Ігорівна
 

Посада: Старший викладач
Навчальні курси: Економіка підприємства, економіка праці та соціально-трудові відносини

Наукові інтереси: Інвестиційна складова інноваційного розвитку підприємств машинобудування, управління інноваційним потенціалом підприємств Харкова та Харківської області в умовах економіки знань.

Контакти: вул.Мироносицька, буд. 1, кімн. 3-28;  тел. (057) 707 5229;
email: anna_zadneprovskaya@ukr.net    
номер контактного телефону:  050-596-53-94; 093-023-02-05 


Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar 
     
Крикун Ольга Олександрівна
 

Посада: доцент
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
Навчальні курси: Самоменеджмент, Управління якістю;Контролінг та бюджетування, Методика викладання економічних дисциплін, Управління інноваціями

Наукові інтереси: впровадження системи контролінгу та бюджетування в господарській діяльності підприємства; оцінка результативності системи управління якістю на підприємствах різних видів діяльності; управління інноваційними процесами організації.

Контакти:поштова адреса (індекс, місто, вулиця, будинок):
61057, місто Харків, вул. Мироносицька, 1, кімн. 3-22

номер контактного телефону:  (057) 707-52-29
адреса корпоративної електронної пошти:  krikun@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar 

ORCID
ResearchGate

     
Кудінова Марина Михайлівна
 

Посада: доцент
Науковий ступінь, 
вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
Навчальні курси: Теорія організацій, Менеджмент невиробничої сфери, Регіональний адміністративний менеджмент, Основи сучасних технологій

Наукові інтереси: Корпоративне управління, регіональний менеджмент, управління організаціями, що надають послуги, організація сучасних технологічний процесів, теорія та практика менеджменту організацій
Контакти:вул. Мироносицька, буд. 1, кімн. 3-22;  

тел. (057) 707 5229;
e-mail: kudinova@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar 

ORCID
ResearchGate 

     
Монохонова Анна Михайлівна
 

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Навчальні курси: Історія публічного управління, Історія та актуальні концепції менеджменту, Економіка праці та СТО 
Наукові інтереси: Економічна історія, історія менеджменту

Контакти: 
61057, місто Харків, вул. Мироносицька, 1, кімн. 3-22

номер контактного телефону:  (057) 707-52-29
адреса корпоративної електронної пошти: ekomanagement@karazin.ua

     
Навроцький Олексій Олексійович
  Посада: доцент
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
Навчальні курси: Регіональна економіка, Економіка підприємства
Наукові інтереси: Регіональна економіка, розвиток сервісної моделі економіки, економіка підприємства.
Контакти: 

поштова адреса

61057, місто Харків, вул. Мироносицька, 1, кімн. 3-6

номер контактного телефону:  (057) 707-52-29
адреса корпоративної електронної пошти: ekomanagement@karazin.ua

   
Нескородєв Семен Миколайович
 

Посада: доцент
Науковий ступінь, 
вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
Навчальні курси: Конфліктологія, Макроекономічний аналіз, Публічне адміністрування
Наукові інтереси: Аналіз макроекономічної динаміки, антикризове управління, менеджмент.
 

Контактна інформація: 61057, місто Харків, вул. Мироносицька, 1, кімн. 3-22

номер контактного телефону  (057) 707-52-29
адреса корпоративної електронної пошти  ekomanagement@karazin.ua

 

 
Пуртов Володимир Федорович
  Посада: доцент
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
Навчальні курси: Менеджмент організацій, Менеджмент, Адміністративний менеджмент, Методологія та організація наукових досліджень.
Наукові інтереси: Сучасні організації господарського комплексу України, різних форм власності і галузевої приналежності.
Контакти:вул. Мироносицька, буд. 1, кімн. 3-27;  
тел. (057) 707 5516;
e-mail: ec1933@karazin.ua
     
Рекун Ганна Петрівна
Рекун  

Посада: доцент
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
Навчальні курси: Управління персоналом, Управління ризиками у менеджменті, Комунікації в організаціях
Наукові інтереси: Соціально-демографічні аспекти розвитку економічних систем
Контакти:вул. Мироносицька, буд. 1, кімн. 3-6;  тел. (057) 707 5229;

e-mail: rekun@karazin.ua,
тел. моб. 050 3431421

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar 

ORCID
ResearchGate 


     
Родченко Володимир Борисович
 

Посада: професор
Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор
Навчальні курси: Інформаційні системи і технології в управлінні, Логістика, Прогнозування та соціально-економічне планування, Управління проектами
Наукові інтереси: Економічний розвиток регіону, Логістичний менеджмент, Проектний менеджмент.
Контакти: вул. Мироносицька, буд. 1, кімн. 2-19;  
тел. (057) 707 5229;
e-mail: 
rodchenko@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar 

 

     
Тернова Ірина Анатоліївна
 

Посада: доцент
Науковий ступінь,
вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
Навчальні курси: Прийняття управлінських рішень, Регіональна економіка, Зовнішньоекономічна діяльність підприємства, Європейська інтеграція.
Наукові інтереси:Прийняття управлінських рішень; соціально-економічний розвиток територій; регіональна економічна політика та інтеграційні процеси в економіці.
Контакти:вул. Мироносицька, буд. 1, кімн. 3-6;  
тел. (057) 707 5229;
e-mail: ternova76@ukr.net

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar 

ORCID
ResearchGate


     
Третяк Вікторія Павлівна
 

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, доцент
Навчальні курси: Державне та регіональне управлінняІнвестиційний менеджментКорпоративне управлінняЕкономіка невиробничої сфери
Наукові інтереси: Управління та організація ефективного функціонування соціальної сфери; дослідження пріоритетів сучасної соціальної політики.
Контакти:вул. Мироносицька, буд. 1, кімн. 2-19;  тел. (057) 707 5229; e-mail: V.Tretiak@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

ORCID
ResearchGate

 

     
Штучний Володимир Григорович
   Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Навчальні курси: Ціноутворення,Управління маркетингом, Державне регулювання цін, Стратегічне управління, Маркетинг у різних галузях,Менеджмент організацій
Наукові інтереси: Проблеми державного регулювання та формування цін і тарифів.
Контакти: вул. Мироносицька, буд. 1, кімн. 3-28;  тел. (057) 707 5229; e-mail: 

ekomanagement@karazin.ua

     
   Учбово-допоміжний склад
 
Діденко Валентина Тимофіївна
  Посада: старший лаборант
     
Бабич Софія Володимирівна
  Посада: старший лаборант
     
Літвін Тетяна Василівна
  Посада: старший лаборант
     

    Аспіранти

 
 


         
         
       
  Анонси
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна