Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Склад кафедри

   Завідувач кафедри

 
Дорошенко Ганна Олександрівна

  

Посада: професор

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор
Навчальні курси: Менеджмент інноваційного розвитку сучасних економічних систем,  Міжнародні розрахунки і валютні операції, Фінансовий аналіз, Імітаційна практика «Менеджмент у бізнесі»

Наукові інтереси: Оптимізація структури капіталу, стан і перспективи банківської системи України
Контакти: поштова адреса: 61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 1, кімн. 3-21

номер контактного телефону:  (057) 707-52-29
адреса корпоративної електронної пошти: doroshenko@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar
   Професорсько-викладацький склад
 

     
Бабич Дмитро Володимирович
 

Посада: професор
Науковий ступінь, вчене звання: 
доктор економічних наук, професор
Навчальні курси:
 Е-бізнес та адміністрування,  Управління економічною безпекою, Вступ до фаху
Наукові інтереси:
 Дослідження систем державного регулювання економіки, оцінювання ефективності функціонування систем державного регулювання економіки, управління та забезпечення економічної безпеки держави
Контакти:
61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 1, кімн. 3-6
номер контактного телефону  (057) 707-52-29
адреса корпоративної електронної пошти babych@karazin.ua

     
Бабич Світлана Миколаївна 
   

Посада: доцент
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
Навчальні курси: Економіка суб’єктів господарювання, Імітаційна практика, Ринок праці і соціальне партнерство, Імітаційна практика «Менеджмент у бізнесі»

Наукові інтереси: Забезпечення ефективного функціонування організацій; оцінка сучасного ринку праці, умови його ефективного функціонування
Контакти:   
61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 1, кімн. 3-6
номер контактного телефону  (057) 707-52-29
адреса корпоративної електронної пошти:  
babych@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar, ORCID,  ResearchGate  
     
Жадан Олександр Васильович
 

Посада: професор

Науковий ступінь, вчене звання: доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук, професор
Навчальні курси: 
Державна служба, Бюджетна система
Наукові інтереси: 
бюджетна політика держави; організаційно-економічні та правові аспекти державної служби; економічні аспекти управління працею та регулювання соціально-трудових відносин на загальнодержавному, регіональному і локальному рівнях

Контакти: поштова адреса: 61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 1, кімн. 3-22

номер контактного телефону:  (057) 707-52-29
адреса корпоративної електронної пошти: 
d.p.alex007@gmail.com

 

     
Заднєпровська Ганна Ігорівна
 

Посада: старший викладач
Навчальні курси: Фандрайзинг,Місцеве самоврядування, Державне управління економікою, Бізнес-процеси підприємства

Наукові інтереси: Інвестиційна складова інноваційного розвитку підприємств машинобудування, управління інноваційним потенціалом підприємств Харкова та Харківської області в умовах економіки знань 

Контакти: 61002, м. Харків, вул.Мироносицька, 1, кімн. 3-22;  тел. (057) 707 52 29
email: anna_zadneprovskaya@ukr.net    
Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar  

     
Колупаєва Ірина Володимирівна
 

Посада: професор

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор
Навчальні курси: Управління проектами та програмами
Наукові інтереси: Проблеми регуляторної політики держави, питання податкового регулювання
Контакти: поштова адреса: 61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 1, кімн. 3-22

номер контактного телефону:  (057) 707-52-29
адреса корпоративної електронної пошти: volirinawork@gmail.com

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar, ORCID, Researcher ID, Scopus 
     
Крикун Ольга Олександрівна
 

Посада: доцент
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
Навчальні курси: Тайм-менеджмент, Управління якістю; Контролінг та бюджетування, Етика бізнесу, Регіонально-адміністративний менеджмент. Керівник виробничої практика за освітніми програмами «Менеджмент організацій» та «Менеджмент бізнес-процесів» першого бакалаврського рівня вищої освіти

Наукові інтереси: впровадження системи контролінгу та бюджетування в господарській діяльності підприємства; оцінка результативності системи управління якістю на підприємствах різних видів діяльності; управління інноваційними процесами організації

Контакти: поштова адреса:
61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 1, кімн. 3-28

номер контактного телефону:  (057) 707-52-29
адреса корпоративної електронної пошти:  krikun@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar, ORCID, ResearchGate 
     
Монохонова Анна Михайлівна
 

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Навчальні курси: Історія публічного управління, Історія та актуальні концепції менеджменту
Наукові інтереси: Економічна історія, історія менеджменту

Контакти: 61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 1, кімн. 3-22

номер контактного телефону:  (057) 707-52-29
адреса корпоративної електронної пошти: ekomanagement@karazin.ua
     
Нескородєв Семен Миколайович
 

Посада: доцент
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
Навчальні курси: Конфліктологія, Макроекономічний аналіз, Інформаційні системи і технології в управлінні
Наукові інтереси: Аналіз макроекономічної динаміки, антикризове управління, менеджмент
Контакти: 61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 1, кімн. 3-22

номер контактного телефону  (057) 707-52-29
адреса корпоративної електронної пошти  ekomanagement@karazin.ua
 
Новіченко Юлія Анатоліївна
 

Посада: викладач

Навчальні курси: Історія та актуальні концепції менеджменту

Наукові інтереси: Управління сталим розвитком банківської системи

Контакти: поштова адреса: 61002, м. Харків,  вул. Мироносицька, 1, кімн. 3-22

номер контактного телефону:  (057) 707-52-29
адреса корпоративної електронної пошти: 
9julialav9@gmail.com
     
Прокопенко Валерія Юріївна
    Посада: професор

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор
Навчальні курси: Управління ризиками у менеджменті, Креативний менеджмент.
Наукові інтереси: Ринок фінансових послуг, фінансово-кредитні інструменти на ринку нерухомості, креативний менеджмент
Контакти: поштова адреса: 
61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 1, кімн. 3-22

номер контактного телефону:  (057) 707-52-29
адреса корпоративної електронної пошти:  Prokopenko_valeriia
@ukr.net 

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=9fi7gToAAAAJ&hl=ru
     
     
Пуртов Володимир Федорович
  Посада: доцент
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
Навчальні курси: Менеджмент організацій, Менеджмент
Наукові інтереси: Сучасні організації господарського комплексу України, різних форм власності і галузевої приналежності
Контакти:
61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 1, кімн. 3-27;  
тел. (057) 707-55-
16;
e-mail: ec1933@karazin.ua
 
     
Рекун Ганна Петрівна
Рекун  

Посада: доцент
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
Навчальні курси: HR-менеджмент  

Наукові інтереси: Соціально-демографічні аспекти розвитку економічних систем
Контакти: 61002, м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 1, кімн. 3-6;  тел. (057)  707-52-29 

e-mail: rekun@karazin.ua,
тел. моб. 050 3431421

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar, ORCID, ResearchGate


     
Самофалова Тетяна Олександрівна