Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Склад кафедри

    Завідувач кафедри

 

Євтушенко Вікторія Анатоліївна 

 

 

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Навчальні курси: Стратегічний маркетинг, Операційний менеджмент, Соціальна відповідальність, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Напрям наукової діяльності: Соціальна відповідальність економічних суб’єктів у сучасних системах господарювання 

Освіта: Харківський державний університет імені О. М. Горького, 1990 рік

Спеціальність: «Політична економія»

Кваліфікація: економіст та викладач політекономії

Автор 105 наукових та 85 навчально-методичних праць
Основні наукові та навчально-методичні праці

E-mail:  v.a.evtushenko@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

 

 

    Професорсько-викладацький склад

 
 

Архієреєв Сергій Ігоревич

 

      Посада: професор

      Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

      Навчальні курси: Антикризовий менеджмент,  Транзакційні операції

      Напрям наукової діяльності: Трансакційні витрати в умовах ринкової трансформації

     Освіта: Харківський державний університет імені О. М. Горького, 1982 рік

     Спеціальність: «Політична економія»

     Кваліфікація: економіст та викладач політекономії

     Основні наукові та навчально-методичні праці

     E-mail:   

     Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

Болотна Оксана Володимирівна 

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання:
:
кандидат економічних наук, доцент

Навчальні курси: Маркетинг, Поведінка споживачів, Маркетингова товарна політика, Товарна інноваційна політика

Напрям наукової діяльності:
iнновацii в маркетингу

Освіта: Харківський державний університет імені О. М. Горького, 1998 рік

Спеціальність: «Статистика»

Кваліфікація: економіст

Автор 12 наукових та 6 навчально-методичних праць
Основні наукові та навчально-методичні праці

E-mail:  o.v.bolotnaya@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar
 

   

Булаєнко Леонід Іванович

Л.І.Булаєнко

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання:
кандидат економічних наук, доцент

Навчальні курси: Прогнозування та соціально-економічне планування, Логістика

Напрям наукової діяльності: Управління ресурсами та витратами

Освіта: Харківський державний університет імені О. М. Горького, 1973 рік

Спеціальність: «Планування народного господарства»

Кваліфікація: економіст

Автор 23 наукових та 6 навчально-методичних праць
Основні наукові та навчально-методичні праці

        Конт. тел. (057) 707 51 08

        E-mail:   l.i.bulaenko@karazin.ua 


 

 

 

   

Євтушенко Ганна Валентинівна

Г.В. Євтушенко

Посада: ст. викладач

Навчальні курси:  Державне та регіональне управління, Маркетингові дослідження,  Маркетингова політика розподілу, Економічні ризики в маркетинг-менеджменті

Напрям наукової діяльності: Управління марочним капіталом на мікро- та макро- рівнях

Освіта: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2008 рік

Спеціальність: «Маркетинг»

Кваліфікація: економіст, маркетолог

Автор 30 наукових та 20 навчально-методичних праць
Основні наукові та навчально-методичні праці


E-mail: 
anna.evtushenko@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

   

Кудінова Марина Михайлівна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Навчальні курси:  Корпоративне управління, Адміністративний менеджментМаркетингова цінова політика, Організація праці менеджера

Напрям наукової діяльності:
корпоративне управління у сучасних умовах господарювання

Освіта: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2005 р.

Спеціальність: «Менеджмент організацій»

Кваліфікація: магістр з менеджменту організацій

Основні наукові та навчально-методичні праці

 Е-mail: marina_kudinova@meta.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

   

Лазаренко Володимир Євгенович

 

Посада: професор

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

Навчальні курси:  Мегаекономіка, Інноваційний менеджмент, Методологія та організація наукових досліджень

Напрям наукової діяльності: Економіка освіти та наукової діяльності

Освіта: Харківський державний університет імені О. М. Горького, 1986 рік

Спеціальність: «Політична економія»

Кваліфікація: економіст та викладач політекономії

Автор 110 наукових та 40 навчально-методичних праць

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

   

Лісений Євген Володимирович 

        Посада: викладач 

        Науковий ступінь: кандидат економічних наук

        Навчальні курси: Корпоративна культура студента, Основи наукових досліджень, Філософія маркетингу

        Напрям наукової діяльності: Трансформація економічних функцій держави в умовах глобалізації

        Освіта: Харківський національний університет імени В.Н. Каразіна, 2009 рік,

        Спеціальність: «Економічна теорія»

        Освіта: Харківський національний університет імени В.Н. Каразіна, 2010 рік,

        Спеціальність: «Фінанси»

        Кваліфікація: економіст та викладач політекономії

        Основні наукові та навчально-методичні праці

       E-mail:  e.v.liseny@karazin.ua

       Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

 

Мангушев Дмитро Валерійович

        Посада:  доцент 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Навчальні курси:  Маркетинг / Менеджмент послугОснови охорони праці /Охорона праці в галузі, Інфраструктура ринку товарів та послуг, Основи управлінського консультування

Напрям наукової діяльності: регулювання конкурентних стратегій маркетингу, актуальні проблеми інноваційних сервісних підприємств

Освіта: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2005 рік

Спеціальність: «Маркетинг»

Кваліфікація: економіст, маркетолог

Автор 9 наукових та 5 навчально-методичних праць
Основні наукові та навчально-методичні праці

E-mail: 
d.v.mangushev@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

   

Мозгова Галина Валентинівна

Г.В. Мозгова

Посада: доцент

         Науковий ступінь, вчене звання:  кандидат економічних наук, доцент

Навчальні курси:  Інформаційні системи та технології в менеджменті/маркетингу, Стратегічний менеджмент, Маркетинговий менеджментТеорія прийняття рішень

Напрям наукової діяльності:
Методологія та організація превентивного маркетингу

Освіта: Харківський державний університет імені О. М. Горького, 1994 рік

Спеціальність: «Статистика»

Кваліфікація: економіст

Автор 25 наукових та навчально-методичних праць

Основні наукові та навчально-методичні праці


E-mail: 
g.v.mozgovaya@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

   

 

   

Рахман Махбубур Сидікович

М.С. Рахман

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Навчальні курси: Статистика, Міжнародний маркетинг, Контролінг, Крос-культурний менеджмент

Напрям наукової діяльності: Кастомізація на ринку зовнішньої торгівлі на рівні інтеграційних об’єднань

Освіта: Харківський державний університет імені О. М. Горького,1988 рік

Спеціальність: «Статистика»

Кваліфікація: економіст

Автор 26 наукових праць і 30 навчально-методичних праць
Основні наукові та навчально-методичні праці

E-mail: m.s.rahman@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

   

 


 

   

    Аспіранти

 
 Дячек Віталій Васильович
В.В. Дячек

Статус:  аспірант

Освіта: Харківський державний університет імені В.Н. Каразіна, 2010 рік

Спеціальність: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Кваліфікація: магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, менеджер-економіст

Навчальні курси: Сучасна економіка, Комерційна діяльність посередницьких підприємств

Напрям наукової діяльності: Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання

Основні наукові праці

E-mail: v.v.diachek@karazin.ua

 

 


Шевченко Тетяна Петрівна

Статус:  аспірант

Освіта: Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2010 рік

Спеціальність: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Кваліфікація: магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, менеджер-економіст

Навчальні курси: Основи наукових досліджень, Європейська інтеграція, Корпоративна соціальна відповідальність

Напрям наукової діяльності: Управління корпоративною соціальною відповідальністю у зовнішньоекономічній діяльності

Автор 11 наукових праць
Основні наукові праці

E-mail: t.p.shevchenko@karazin.ua

 

    Учбово-допоміжний склад

 
Ольк Наталія Юріївна

Посада: інженер

Навчальні курси:  Вступ до фаху, Філософія маркетингу, Історія маркетингу

Напрям наукової діяльності: етичні проблеми маркетингу

Освіта: Харківський державний університет імені О. М. Горького, 1983 рік

Спеціальність: «Фінанси та кредит»

Кваліфікація: інженер

E-mail: n.y.olk@karazin.ua

    


         
         
       
  Анонси
 
 
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна