Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Склад кафедри

    Завідувач кафедри

 
Гриценко Андрій Андрійович 

Член-кореспондент Національної академії наук України 

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

Навчальні курси: політекономія, логіка економічного розвитку, економічна теорія

Наукові інтереси: 
закономірності економічного розвитку, проблеми вартості, грошей і грошово-кредитної політики, інституційна архітектоніка


E-mail: agrytsenko@ief.org.ua

 

 

    Професорсько-викладацький склад

 
Задорожний Григорій Васильович
 

Посада: професор

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, академік Академії філософії господарства (Росія), академік Міжнародної кадрової академії

Навчальні курси:
мікроекономіка, національні моделі економічних систем, теорія господарства

Наукові інтереси:
методологія досліджень господарських процесів 


E-mail: socialec@rambler.ru

 
Кім Матвій Миколайович
 

Посада: професор

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

Навчальні курси: політекономія, економіка праці та соціально-трудові відносини, управління трудовими ресурсами

Наукові інтереси: соціально-економічні проблеми праці, ринку праці та зайнятості, середній клас (економічних систем)

 E-mail: hvan@mail.ru

   
Коломієць Ганна Миколаївна
 

Посада: професор

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук

Навчальні курси: маркетинг, ризикологія

Наукові інтереси: господарська невизначеність, господарські ризики, ефекти спряженості у розвитку господарських систем

 E-mail: anna@econom.kharkov.ua

 
   

 
Лісовицький Володимир Миколайович
 

Посада: професор

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, професор

Навчальні курси: історія економіки та економічної думки, сучасні економічні теорії, modern economic theories (для іноземних студентів)

Наукові інтереси:
історія економіки, історія економічних вчень

E-mail: barsik@kharkov.ua

   
Соболєв Володимир Михайлович
 

Посада: професор

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

Навчальні курси: економічна теорія, макроекономіка, макроекономічний аналіз, макроекономічне прогнозування, індустріальна економіка

Наукові інтереси: розвиток ринкової інфраструктури в умовах перехідної економіки. Інституційна динаміка фінансового сектору економіки в умовах глобалізації

E-mail: vladimir_sobolev@ukr.net

   
Тютюнникова Світлана Володимирівна
 

Посада: професор

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

Навчальні курси: політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, соціальна економіка, людський розвиток, економічна компаративістика

Наукові інтереси: соціокультурні чинники економічного розвитку, рівень і якість життя населення, доходи та зайнятість населення, соціально-трудові відносини

 E-mail: svetatutunnikova@mail.ru

   
   
Яременко Олег Леонідович
   

Посада: професор

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

Навчальні курси: інституціональна економіка, фінансовий менеджмент, світовий фінансовий ринок

Наукові інтереси: розвиток економічних інститутів і макрофінансові ризики грошово-кредитної політики

E-mail: jrm-_rada@bank.gov.ua
   
Бервено Оксана Володимирівна
 

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Навчальні курси:
політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, економіка знань, методика викладання економічної теорії, нобелівські лауреати з економіки

Наукові інтереси: інтелектуальні ресурси соціально-економічного розвитку, якість життя, економіка знань

E
-mail: ector@ukr.net

 

 
Давидова Ірина Анатоліївна
 

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання:  кандидат економічних наук, доцент

Навчальні курси: макроекономіка, мікроекономіка, історія економічної думки

Наукові інтереси: теорія фірми

E-mail: ector@ukr.net

   
Даніленко Олена Леонідівна

Посада: доцент

 Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Навчальні курси: глобальна економіка

Наукові інтереси:
відкритість економіки, міжнародна економічна інтеграція, валютна інтеграція, монетарна політика

E-mail: danylenko.olena @ gmail.com
   
Дмитренко Олександр Володимирович
 

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Навчальні курси: трансформаційна економіка, мікроекономіка, спец.семінар по Марксу, Маршалові, Кейнсу

Наукові інтереси:
конкурентоспроможність економіки країни, трансформація економічних систем

E-mail: ector@ukr.net

   
Коровіна Наталя Валентинівна
 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Навчальні курси: філософія господарства, міжнародна економіка, актуальні проблеми політекономії

Наукові інтереси:
людський капітал, сталий розвиток, філософія господарства

E-mail: korovina.univer @ gmail.com

   
Лаптєв Валентин Григорович
 

Посада: доцент

Навчальні курси: основи менеджменту, міжнародна економіка

Наукові інтереси:
психологія менеджменту, міжнародні економічні відносини, інтеграційні відносини в світовій економіці

E
-mail: ector@ukr.net

 

 
Мірясов Юрій Олександрович
 

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Навчальні курси: мікроекономіка, мікроекономічний аналіз, національна економіка, державне регулювання економіки, методологія наукових досліджень, labor markets (для іноземних студентів)

Наукові інтереси:
методологічні проблеми економічної теорії, економічна політика, економічна влада

 E-mail: miryur@mail.ru
   
Чатченко Тетяна Вікторівна
 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Навчальні курси: політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, вища освіта і Болонський процес, освіта в сучасному світі

Наукові інтереси:
зайнятість, ринок праці, освіта

 E-mail: ector@ukr.net
   
   
Давидов Денис Станіславович
 

Посада: старший викладач

Навчальні курси: менеджмент, макроекономіка, мікроекономіка, міжнародна економіка

Наукові інтереси:
глобальна економіка, методології досліджень

E-mail: ector@ukr.net
   
   
Дідорчук Ірина Леонідівна
 

Посада: старший викладач

Навчальні курси: маркетинг, менеджмент, історія економічних вчень

Наукові інтереси:
сукупне суспільне багатство в країнах з перехідною економікою, створення ефективних маркетингових стратегій, сучасні маркетингові стратегії міжнародного бізнесу

E-mail: didorchuk-irina@yandex.ru
   
   
Квітка Антон Володимирович
 

Посада: старший викладач

Навчальні курси: макроекономіка, мікроекономіка, менеджмент, міжнародна економіка

Наукові інтереси: людський потенціал, людський капітал, робоча сила, трудові ресурси

E-mail: kvitka_a@meta.ua
   
   
Колінько Ольга Григорівна
 

Посада: старший викладач

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Навчальні курси: мікроекономіка, менеджмент

Наукові інтереси:
методологія досліджень духовно-творчої діяльності людини та її вплив на господарський розвиток

E-mail: ector@ukr.net

 

     Докторанти

 
Бервено Оксана Володимирівна
                                          

Рік навчання:   1-й

Науковий консультант:  д.е.н., проф. Яременко О.Л.

Тема дисертації:  Якість життя як фактор соціально-економічного розвитку

   
Євтушенко Вікторія Анатоліївна
 

Рік навчання:   2-й

Науковий консультант:  д.е.н., проф., член-кор. НАНУ Гриценко А.А.

Тема дисертації: Інституціональні форми соціальної відповідальності суб'єктів господарювання


   
Давидова Ірина Олегівна
 

Рік навчання:   3-й

Науковий консультант:  д.е.н., проф. Кім М.М.

Тема дисертації: Зайнятість як передумова реалізації інтелектуального капіталу в інноваційній економіці


   
Савицька Наталія Леонідівна
 

Рік навчання:   закінчує докторантуру

Науковий консультант:  д.е.н., проф. Тютюнникова С.В.

Тема дисертації: Людина як суб'єкт господарського розвитку в умовах становлення економіки знань
 

 

    Аспіранти

 
 Балюк Олена Олександрівна
                                          

Рік навчання:  1-й

Науковий керівник:  д.е.н.., проф. Задорожний Г.В.

Тема дисертації:  Державно-приватне партнерство як фактор інноваційного розвитку економіки

Іспити кандидатського мінімуму:

 • Філософія - «відмінно»
 • Іноземна мова - «відмінно»
 • Економічна теорія та історія економічної думки – «відмінно»

Виконання індивідуального плану аспіранта:  Індивідуальний план виконується успішно

   
Слатенькова Марія Олександрівна 
 

Рік навчання:  1-й

Науковий керівник:  к.е.н., доц. Бервено О.В.

Тема дисертації:  Трансформація ролі держави на сучасному етапі економічного розвитку

Іспити кандидатського мінімуму:

 • Філософія - «добре»
 • Іноземна мова - «відмінно»
 • Економічна теорія та історія економічної думки – «відмінно»

Виконання індивідуального плану аспіранта: Індивідуальний план виконується успішно

Ткаченко Катерина Сергіївна 
 

Рік навчання:  1-й

Науковий керівник:  д.е.н., проф. Яременко О.Л.

Тема дисертації:  Інституційні умови включення суб’єктів господарювання в інноваційні процеси в економіці

Інформація про опубліковані статті:  

 • Лаптев В.Г., Ткаченко Е.С. Социокультурные аспекты инновационного менеджмента / В.Г. Лаптев, Е.С. Ткаченко // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, Серія «Економічна», Випуск 81. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011.  425 с.

Іспити кандидатського мінімуму:

 • Філософія - «відмінно»
 • Іноземна мова - «відмінно»
 • Економічна теорія та історія економічної думки – «добре»

Виконання індивідуального плану аспіранта: Індивідуальний план виконується успішно

   
Пайманова Вікторія Анатоліївна
 

Рік навчання:   1-й

Науковий керівник:  д.е.н., проф. Соболєв В.М.

Тема дисертації:  Інституційний дизайн ринку капіталів в умовах ринкової трансформації економіки

Іспити кандидатського мінімуму:

 • Філософія - «відмінно»
 • Іноземна мова - «відмінно»
 • Економічна теорія та історія економічної думки – «добре»

Виконання індивідуального плану аспіранта:  Індивідуальний план виконується успішно

   
Ключко Варвара Геннадіївна
 

Рік навчання:  1-й

Науковий керівник:  д.е.н., проф. Лісовицький В.М.

Тема дисертації:  Макроекономічні передумови сталого розвитку національної економіки в умовах глобалізації

Іспити кандидатського мінімуму:

 • Філософія - «добре»
 • Іноземна мова - «відмінно»
 • Економічна теорія та історія економічної думки – «відмінно»

Виконання індивідуального плану аспіранта: Індивідуальний план виконується успішно

   
Єщенко Євгенія Олегівна
 

Рік навчання:  1-й

Науковий керівник:  д.е.н., проф. Коломієць Г.М.

Тема дисертації:  Мережеві спільноти як інститут глобальної господарської системи

Інформація про опубліковані статті:  

 • Коломієць Г.М., Єщенко Є.О. Роль мережевих співтовариств у сучасній глобальній системі господарювання / Г.М. Коломієць, Є.О. Єщенко// Глобальна господарська система: нові погрози та можливості: збірник наукових статей учасників науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. – Харків: ХНУ, 2012.
 • Kolomiets A. N., Yeshchenko E.O. Network Communities: An Impact on The National Economy Development / A. N. Kolomiets, E.O. Yeshchenko // Актуальні проблеми розвитку інноваційної економіки: національний та регіональний аспекти: збірник наукових статей учасників міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Бєлгород: ІПК НДУ «БєлГУ», 2012. – С. 18-21 (356 с.)

Виступи на конференціях:   

 • Науково-практична конференція молодих вчених та студентів "Глобальна господарська система: нові погрози та можливості". м. Харків, 2012.
 • Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Актуальные проблемы развития инновационной экономики: национальный и региональный аспекты". г. Белгород, 2012.

Іспити кандидатського мінімуму:

 • Філософія - «відмінно»
 • Іноземна мова - «добре»
 • Економічна теорія та історія економічної думки – «добре»

Виконання індивідуального плану аспіранта: Індивідуальний план виконується успішно

   
Єпішев Олександр Сергійович
 

Рік навчання:  1-й

Науковий керівник:  д.е.н., проф. Тютюнникова С.В.

Тема дисертації:  Економічний зміст і форми прояву продовольчої кризи в умовах глобалізації

Іспити кандидатського мінімуму:

 • Філософія «відмінно»
 • Іноземна мова - «відмінно»
 • Економічна теорія та історія економічної думки – «відмінно»

Виконання індивідуального плану аспіранта:  Індивідуальний план виконується успішно


 
Болдирєва Катерина Володимирівна
 

Рік навчання:  2-й

Науковий керівник:  д.е.н., проф. Лісовицький В.М.

Тема дисертації:  Економічна категорія прибутку в історії економічного аналізу

Іспити кандидатського мінімуму:

 • Філософія - «відмінно»;
 • Іноземна мова - «відмінно»;
 • Економічна теорія та історія економічної думки - «відмінно»

Виконання індивідуального плану аспіранта:  Індивідуальний план виконується успішно 
 

   
Лісений Євген Володимирович
 

Рік навчання:  3-й
Науковий керівник:  д.е.н., проф., член-кор. НАНУ Гриценко А.А.
Тема дисертації:  Трансформація економічних функцій держави в умовах глобалізації
Інформація про опубліковані статті:  

 • Лисеный Е. В. Влияние трансформации взаимоотношений государств в условиях глобализации на экономическое развитие / Е. В. Лисеный // Вестник Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. – 2010. – № 892. – С. 213-217.
 • Лисеный Е. В. Механизм влияния циклов, волн и фаз процесса глобализации на экономические функции государства / Е. В. Лисеный // Вестник Днепропетровского университета. Серия: экономика. – 2011. – № 5(4). – С. 242-251.
 • Лисеный Е. В. Формы экономических трансформаций / Е. В. Лисеный // Вестник Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. – 2011. – № 943. – С. 61-68.
 • Лисеный Е. В. Эволюция теоретических взглядов на функции государства / Е. В. Лисеный // Вестник Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. – 2011. – № 935. – С. 33-42.
 • Лисеный Е. В. Влияние экономических субъектов и экономических законов на формирование экономических функций государства / Е. В. Лисеный // Вестник Полтавского национального технического университета имени Юрия Кондратюка «Экономика и регион». – 2012. – № 1(32). – С. 68-74.

Виступи на конференціях: 

 • Лісений Є. В. Трансформації характеру економічного розвитку під впливом процесу глобалізації / Є. В. Лісений // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Національні конкурентні переваги: виклики тисячоліття». – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – С. 124-129.
 • Лісений Є. В. Сутність та особливості процессу глобалізаціі на сучасному етапі / Є. В. Лісений // Тези доповідей і виступів III всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічна теорія в умовах глобалізації економіки» – Донецьк: Донецький національний університет, 2011. – С. 165-167.
 • Лісений Є. В. Вплив протиріч глобалізаціх на економічні функції держави / Є. В. Лісений // Матеріали міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми розвитку національної економіки Україна» – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – С. 299-300.

Іспити кандидатського мінімуму:

 • Філософія - «відмінно»
 • Іноземна мова - «відмінно»
 • Економічна теорія та історія економічної думки - «відмінно»
Виконання індивідуального плану аспіранта:  Індивідуальний план виконується успішно  
 Меленцова Ольга Володимирівна
 

Рік навчання: 3-й

Науковий керівник:  д.е.н., проф. Яременко О.Л.

Тема дисертації:  Інституційні трансформації зовнішньоекономічних відносин в умовах глобалізації
 

Іспити кандидатського мінімуму:

 • Філософія - «відмінно»
 • Іноземна мова - «відмінно»
 • Економічна теорія та історія економічної думки - «відмінно»
Виконання індивідуального плану аспіранта:  Індивідуальний план виконується успішно 
   
Філякова Тетяна Ігорівна
 

Рік навчання:  3-й

Науковий керівник:  д.е.н., проф., член-кор. НАНУ Гриценко А.А.

Тема дисертації:  Історико-теоретичні основи дослідження економічної динаміки

Інформація про опубліковані статті:  

 • Филякова Т.И. Наноэкономический фактор в экономической динамике в контексте глобального экономического кризиса / Т.И. Филякова // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 264: В 9 т. – Т. ІІ. – Дніпропетровкськ: ДНУ, 2010. – С.444–453.
 • Филякова Т.И. Зарождение и развитие исследований нелинейных связей в финансово-экономической динамике / Т.И. Филякова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, №911. – Харків, 2010. – С.53-57.
 • Филякова Т.И. Эволюция представлений об экономической динамике / Т.И. Филякова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна №892. –Харків, 2010. –С.98–104.
 • Филякова Т.И. Номинальная и реальная форма экономической динамики / Т.И. Филякова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна №935. – Харків, 2011. – С.69–75.
 • Филякова Т.И. Динамические пропорции в экономическом развитии: необходимость и тенденции исследования / Т.И. Филякова // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 60. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – С. 103–117.
 • Филякова Т.И. Циклический характер в экономической динамике и его отражение в теории  / Т.И. Филякова // Економіка і регіон. – № 60. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – С. 103–117.
 • Філякова Т.І. Просторово – часові та кількісно – якісні характеристики економічної динаміки / Т.І. Філякова // Торговля і ринок України: Збірник наукових праць. – № 60. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – С. 103–117.
 • Виступи на конференціях:
 • Филякова Т.И. Нелинейные модели в финансово-экономической динамике / Т.И. Филякова // Вторая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Региональная инновационная экономика: сущность, элементы и проблемы формирования». Ульяновск.: Ульяновский государственный университет, 2010. – С. 195–197.
 • Filiakova T.I. Cyclicity as a universal Form of Economic Dynamics / T.I. Filiakova // Materialy VII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Perspektywiczne opracowania sa nauka i technikami» Volume 18. Economiczne nauki. – Przemysl. : Nauka i studia, 2011. – P. 3–5.
 • Филякова Т.И. Пространственно-временные и количественно-качественные характеристики модели экономической динамики / Т.И. Филякова // Третья Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Региональная инновационная экономика: сущность, элементы, проблемы формирования» . Ульяновск.  : Ульяновский государственный университет, 2011. – С.153–156.
 • Filiakova T.I. Nanoeconomic Factor in Economic Dynamics in the Context of Global Economic Crisis / T.I. Filiakova //The 12th International Scientific and Practice Conference “Key instruments of human co-existence organization: economics and law” in London (UK) and Kiev (Ukraine) in the framework of the preliminary programme of the project of the International Academy of Science and Higher Education (IASHE, London, UK) “World Championship, continental, national and regional research analytics championships”. – Оdessa. : InPress,  2011. –P.11–12.
 • Филякова Т.И. Всеобщий фактор экономической динамики / Т.И. Филякова// Сучасна економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання: зб. матер. Міжнарод. науково-практ. конф. – Сімферополь. : ПП «Підприємство Фєнікс», 2012. – С. 130–133.
 • Filiakova T.I. The Entity of Economic Dynamics / T.I. Filiakova // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції «Academic and scientific Challenges of Diverse Fields of Knowledge in the 21 st Century» / "Академічні та наукові виклики різноманітних галузей знань у ХХІ столітті". Частина І. – Харків. : ХНУ ім. Каразіна, 2012. – P.41–44.
 • Filiakova N.I. Nominal and Real Forms ofEconomic Dynamics / T.I Filiakova // The XVII International Scientific and Practical Conference “The Value System of Modern Society” in London (UK) in the framework of International Academy of Science and Higher Education (IASHE, London, UK) “World Championship, continental, national and regional research analytics championships” . – Оdessa. : InPress,  2012. –P.169–170.

Іспити кандидатського мінімуму:

 • Філософія - «відмінно»
 • Іноземна мова - «відмінно»
 • Економічна теорія та історія економічної думки - «відмінно»
Виконання індивідуального плану аспіранта:  Індивідуальний план виконується успішно 
   
Халіна Ольга Валеріївна
 

Рік навчання:  3-й

Науковий керівник:  д.е.н., проф. Задорожний Г.В.

Тема дисертації:  Форми реалізації фінансово-інтелектуальної влади в умовах глобалізації

Іспити кандидатського мінімуму:

 • Філософія - «добре»
 • Іноземна мова - «відмінно»
 • Економічна теорія та історія економічної думки - «відмінно»

Виконання індивідуального плану аспіранта:  Індивідуальний план виконується успішно 

   
Пісоцька Євгенія Ігорівна 
 

Рік навчання:  3-й

Науковий керівник:  д.е.н., проф., член-кор. НАНУ Гриценко А.А.

Тема дисертації:  Розвиток форм обміну: логіко-історичний аналіз

Іспити кандидатського мінімуму:
 • Філософія - «добре»
 • Іноземна мова - «відмінно»
 • Економічна теорія та історія економічної думки - «відмінно»
Виконання індивідуального плану аспіранта:  Індивідуальний план виконується успішно
   
Батістова Оксана Ігорівна 
 

Рік навчання:  4-й

Науковий керівник:  д.е.н., проф. Яременко О.Л.

Тема дисертації:  Взаємозв'язок економічного розвитку та соціокультурної динаміки в умовах глобалізації
 

Іспити кандидатського мінімуму:

 • Філософія - «відмінно»
 • Іноземна мова - «відмінно»
 • Економічна теорія та історія економічної думки - «відмінно»
Виконання індивідуального плану аспіранта:  Індивідуальний план виконується успішно 
   
Крамаренко Ганна Олександрівна
 

Рік навчання: 4-й

Науковий керівник:  д.е.н., проф. Лісовицький В.М.

Тема дисертації:  Динаміка господарської структури як чинник циклічності економічного розвитку

Іспити кандидатського мінімуму:

 • Філософія - «відмінно»
 • Іноземна мова - «відмінно»
 • Економічна теорія та історія економічної думки - «відмінно»

Виконання індивідуального плану аспіранта:  Індивідуальний план виконується успішно   


 


         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна