Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених 2017

 «Проблеми та тенденції стабілізації соціально-економічного розвитку»
21-22 квітня 2017 року

Шановні колеги!

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених економічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна запрошує взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Проблеми та тенденції стабілізації соціально-економічного розвитку» студентів та аспірантів Вашого закладу, яка відбудеться 21-22 квітня 2017 року у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна за адресою: вул. Мироносицька, 1, м. Харків, 61002.

На конференції передбачається робота таких секцій:

Дата проведення

 

Назва секції та відповідальні за неї кафедри

21.03.2017

 

«Інституційні чинники сталого економічного розвитку». Кафедра економічної теорії та економічних методів управління (Голова секції: д.е.н., проф. Тютюнникова С.В., секретар: к.е.н., доц. Давидов Д.С.).

24.03.2017

 

«Проблеми та тенденції економіки менеджменту і адміністрування». Кафедра економіки та менеджменту (Голова секції: д.е.н., проф. Дорошенко Г.О., секретар: к.е.н., доц. Кудінова М.М.).

24.03.2017

 

«Проблеми фінансово-кредитної системи: погляд молоді». Кафедра фінансів та кредиту (Голова секції: д.е.н., проф. Глущенко В.В., секретар: доц. Гребенюк Н.О.).

21.03.2017

 

«Сучасні тенденції та проблеми світового господарства».   Кафедра міжнародної економіки та світового господарства (Голова секції: д.е.н., проф. Задорожний Г.В, секретар: к.е.н., доц. Дуна Н.Г.).

15.03.2017

 

«Інноваційні підходи в сучасному маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності». Кафедра маркетингу та менеджменту ЗЕД (Голова секції: к.е.н., доц. Євтушенко В.А., секретар: к.е.н., доц. Мангушев Д.В.). 

24.03.2017

 

«Сучасні методи моделювання та аналізу соціально-економічних процесів в інформаційному суспільстві». Кафедра економічної кібернетики та прикладної економіки (Голова секції: д.е.н., проф. Меркулова Т.В., секретар: викладач Зубова В.В.).

21.03.2017

 

«Проблеми теорії та практики економічної статистики в умовах інтеграційних економічних процесів в Україні». Кафедра статистики, обліку і аудиту (Голова секції: доц. Кущенко О.І., секретар: провідний інженер Митрофанова Л.В.). 

20.03.2017

 

«Сучасні проблеми обліку та аудиту в Україні». Кафедра статистики, обліку і аудиту (Голова секції: доц. Слюніна Т.Л., секретар: провідний інженер Митрофанова Л.В.).

21.04.2016 22.04.2016

 

Пленарне засідання

 

Для участі в конференції необхідно:

- до 03 квітня 2016 р. надіслати заявку на участь та відомості про авторів (зразок додається), копію квитанції про сплату організаційного внеску, рецензію наукового керівника, текст тез доповідей (у електронному виді) однією з робочих мов на е-mail оргкомітету: nt.econom@karazin.ua;
- заповнити «Форму реєстрації» для участі в конференції, на сайті економічного факультету у розділі «Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених»: http://www.econom.kharkov.ua.

Більш детальна інформація в інформаційному листі конференції.

Після проведення конференції тези доповідей планується опублікувати у «Збірнику матеріалів конференції».

 Контактні дані організаторів конференції: (057) 707-55-16; (095) 701-37-58.

 

Сподіваємось на плідну співпрацю, ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ, РАДА НСТ

 


   Анонси
 
 

 Навчально-наукова психологічна служба  Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна надає супорвід всім учасникам навчально-виховного процесу 

детальніше
» » » Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна